Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In PE, psychological problems are almost always the result and only rarely the cause. By contrast, psychological problems are a possible but uncommon cause in SE. The comorbidity of behavioral problems is 2-4 times higher in children with enuresis in all epidemiologic studies. The emotional impact of enuresis on a child and family can be considerable. Children with enuresis are commonly punished and are at significant risk of emotional and physical abuse. Numerous studies report feelings of embarrassment and anxiety in children with enuresis;

По-украински

У PE, психологічні проблеми є майже завжди результат і тільки рідко причина. Навпроти, психологічні проблеми - можлива але незвичайна причина в SE. Comorbidity динамічних проблем складає 2-4 рази вище у дітей з анурезом в усіх епідеміологічних вивченнях. Емоційна дія ануреза на дитині і сім'ї може бути значна. Діти з анурезом зазвичай покарані і знаходяться в істотному ризику емоційного і фізичного зловживання. Численні вивчення повідомляють почуття утруднення і занепокоєння у дітей з анурезом;