Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Результат анализа текста:

Я к вам пишу – чего же боле?

Что я могу еще сказать?

Теперь, я знаю, в вашей воле

Меня презреньем наказать.

Но вы, к моей несчастной доле

Хоть каплю жалости храня,

Вы не оставите меня.

Сначала я молчать хотела;

Поверьте: моего стыда

Вы не узнали б никогда,

Когда б надежду я имела

Хоть редко, хоть в неделю раз

В деревне нашей видеть вас,

Чтоб только слышать ваши речи,

Вам слово молвить, и потом

Все думать, думать об одном

И день и ночь до новой встречи.

Но, говорят, вы нелюдим;

В глуши, в деревне всё вам скучно,

А мы... ничем мы не блестим,

Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?

В глуши забытого селенья

Я никогда не знала б вас,

Не знала б горького мученья.

Души неопытной волненья

Смирив со временем (как знать?),

По сердцу я нашла бы друга,

Была бы верная супруга

И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете

Не отдала бы сердца я!

То в вышнем суждено совете...

То воля неба: я твоя;

Вся жизнь моя

По-украински

Результат аналізу тексту :

Я до вас пишу - чого ж більш?
Що я можу ще сказати?
Тепер, я знаю, у вашій волі
Мене презирством покарати.
Але ви, до моєї нещасної долі
Хоч краплю жалості зберігаючи
Ви не залишите мене.
Спочатку я мовчати хотіла;
Повірте: мого сорому
Ви не дізналися б ніколи
Коли б надію я мала
Хоч рідко, хоч в тиждень разів
У селі нашій бачити вас
Щоб тільки чути ваші розмови
Вам слово мовити, і потім
Все думати, думати про одне
І день і ніч до нової зустрічі.
Але, говорять, ви відлюдник;
У глушині, в селі все вам нудно
А ми... нічим ми не блищимо
Хоч вам і ради простодушно.

Навіщо ви відвідали нас?
У глушині забутого селища
Я ніколи не знала б вас
Не знала б гіркої муки.
Душі недосвідченої хвилювання
Гамує з часом(хтозна?)
По серцю я знайшла б друга
Була б вірна дружина
І доброчесна мати.
Інший!. Ні, нікому на світі
Не віддала б серця я!
Те в горішньому призначене раді...
Те воля неба : я твоя;
Усе життя моє

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined