Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

B26D 1/01 · з різальним непереміщуваним елементом [3]

B26D 1/02 ·· having a stationary cutting member (B26D 1/547 takes precedence) [3]

B26D 1/03 ··· with a plurality of cutting members [3]

B26D 1/04 ·· having a linearly-movable cutting member (B26D 1/46, B26D 1/547 take precedence) [3]

B26D 1/06 ··· wherein the cutting member reciprocates (cup or like cutting members B26D 1/44) [3]

B26D 1/08 ···· of the guillotine type [3]

B26D 1/09 ····· with a plurality of cutting members [3]

B26D 1/10 ···· in, or substantially in, a direction parallel to the cutting edge [3]

B26D 1/11 ····· with a plurality of cutting members [3]

B26D 1/12 ·· having a cutting member moving about an axis (B26D 1/547 takes precedence; cup or like cutting members B26D 1/44) [3]

B26D 1/14 ··· with a circular cutting member, e.g. disc cutter [3]

B26D 1/143 ···· rotating about a stationary axis (B26D 1/20-B26D 1/24 take precedence) [3]

B26D 1/147 ····· with horizontal cutting member [3]

B26D 1/15 ····· with vertical cutting member [3]

B26D 1/153 ····· with inclined cutting member [3]

B26D 1/157 ···· rotating about a movable axis (B26D 1/20-B26D 1/24 take precedence) [3]

B26D 1/16 ····· mounted on a movable arm or the like [3]

B26D 1/18 ····· mounted on a movable carriage [3]

B26D 1/20 ···· coacting with a fixed member [3]

B26D 1/22 ···· coacting with a movable member, e.g. a roller (B26D 1/24 takes precedence) [3]

B26D 1/24 ···· coacting with another disc cutter [3]

B26D 1/25 ··· with a non-circular cutting member [3]

B26D 1/26 ···· moving about an axis substantially perpendicular to the line of cut [3]

B26D 1/28 ····· and rotating continuously in one direction during cutting [3]

B26D 1/29 ······ with cutting member mounted in the plane of a rotating disc, e.g. for slicing beans [3]

B26D 1/30 ····· with limited pivotal movement to effect cut [3]

B26D 1/34 ···· moving about an axis parallel to the line of cut [3]

B26D 1/36 ····· and rotating continuously in one direction during cutting, e.g. mounted on a rotary cylinder (for flying cutting B26D 1/62) [3]

B26D 1/38 ····· and coacting with a fixed blade or other fixed member [3]

B26D 1/40 ····· and coacting with a rotary member [3]

B26D 1/42 ····· and slidably mounted in a rotary member [3]

B26D 1/43 ···· moving about another axis, e.g. mounted on the surface of a cone or curved body [3]

B26D 1/44 ·· having a cup or like cutting member [3]

B26D 1/45 ·· having a cutting member the movement of which is not covered by any preceding group [3]

B26D 1/46 ·· having an endless band-knife or the like [3]

B26D 1/48 ··· with tensioning means [3]

B26D 1/50 ··· with a plurality of band-knives or the like [3]

B26D 1/52 ···· having adjustable spacing between knives [3]

B26D 1/54 ··· Guides for band-knives or the like [3]

B26D 1/547 ·· having a wire-like cutting member (endless wire B26D 1/46; severing using a heated wire B26F 3/12) [3]

B26D 1/553 ··· with a plurality of wire-like cutting members [3]

B26D 1/56 · involving a cutting member which travels with the work, i.e. flying cutter (flying shears for metal B23D 25/00; flying saws for metal B23D 45/18) [3]

B26D 1/58 ·· and is mounted on a movable arm or the like [3]

B26D 1/60 ·· and is mounted on a movable carriage [3]

B26D 1/62 ·· and is rotating about an axis parallel to the line of cut, e.g. mounted on a rotary cylinder [3]

По-украински

B26D 1/01 · з різальним непереміщуваним елементом [3]

B26D 1/02 ··, що має стаціонарного гострого члена (B26D 1/547 бере перевагу)[3]

B26D 1/03 ··· з безліччю гострих членів [3]

B26D 1/04 ··, що має лінійно-пересувного гострого члена (B26D 1/46, B26D 1/547 беруть перевагу)[3]

B26D 1/06 ··· в чому гострий член обмінюється (кубок або подібно до гострого члени B26D 1/44)[3]

B26D 1/08 ···· типу гільйотини [3]

B26D 1/09 ····· з безліччю гострих членів [3]

B26D 1/10 ···· в, або істотно в, паралель напряму до переднього краю [3]

B26D 1/11 ····· з безліччю гострих членів [3]

B26D 1/12 ··, що має гострого члена, що переїжджає з місця на місце вісь (B26D 1/547 бере перевагу; кубок або подібно до гострого члени B26D 1/44)[3]

B26D 1/14 ··· з круглим гострим членом, наприклад disc різак [3]

B26D 1/143 ····, що обертає навколо стаціонарної осі (B26D 1/20-B26D 1/24 беруть перевагу)[3]

B26D 1/147 ····· з горизонтальним гострим членом [3]

B26D 1/15 ····· з вертикальним гострим членом [3]

B26D 1/153 ····· з похилим членом скорочення [3]

B26D 1/157 ····, що обертає навколо пересувної осі (B26D 1/20-B26D 1/24 беруть перевагу)[3]

B26D 1/16 ·····, що підіймається на пересувній руці або подібній [3]

B26D 1/18 ·····, що підіймається на пересувному вагоні [3]

B26D 1/20 ···· coacting з фіксованим членом [3]

B26D 1/22 ···· coacting з пересувним членом, наприклад ролик (B26D 1/24 бере перевагу)[3]

B26D 1/24 ···· coacting з іншим disc різаком [3]

B26D 1/25 ··· з некруглим гострим членом [3]

B26D 1/28 ····· і обертаючи безперервно в одному напрямі впродовж скорочення [3]

B26D 1/29 ······ з гострим членом підвищився в літаку диска, що обертав, наприклад для розрізання бобів [3]

B26D 1/30 ····· з обмеженим центральним рухом, щоб робити розріз [3]

B26D 1/36 ····· і обертаючи безперервно в одному напрямі впродовж скорочення, наприклад підіймається на ротаційному циліндрі (для польоту скорочення B26D 1/62)[3]

B26D 1/38 ····· і coacting з фіксованим лезом або іншим фіксованим членом [3]

B26D 1/40 ····· і coacting з ротаційним членом [3]

B26D 1/42 ····· і slidably підвищився у ротаційного члена [3]

B26D 1/44 ··, що має кубок або подібно до гострого члена [3]

B26D 1/45 ··, що має гострого члена, рух, якого, не покриває ніяка попередня група [3]

B26D 1/46 ··, що має нескінченний груповий ніж або подібний [3]

B26D 1/48 ··· з tensioning засобами [3]

B26D 1/50 ··· з безліччю групових ножів або подібним [3]

B26D 1/52 ····, що має регульований інтервал між ножами [3]

Керівництво B26D 1/54 ··· для групових ножів або подібні [3]

B26D 1/547 ··, що має подібного для дроту гострого члена (нескінченний дротяний B26D 1/46; роз'єднання користування гарячим дріт B26F 3/12)[3]

B26D 1/553 ··· з безліччю подібних для дроту гострих членів [3]

B26D 1/56 ·, що включає гострого члена, який подорожує з роботою, тобто різак (ножиці, що летять, для металевого B23D 25/00; пили, що летять, для металевого B23D 45/18), що летить[3]

B26D 1/58 ·· і підіймається на пересувній руці або подібній [3]

B26D 1/60 ·· і підіймається на пересувному вагоні [3]

B26D 1/62 ·· і обертає про паралель осі до лінії розрізу, наприклад підіймається на ротаційному циліндрі [3]