Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

time is a physical concept and its definition is related to certain laws of physics. the laws of physics say that the average time it takes for the sun to move from its noon position one day to its noon position the other day is called the mean solar day. the basic unit of time used in both the English and the metric systems is the second. it is equal to .. of a minute .. of an hour .. of a day .. of a mean solar day.

По-украински

час - фізичний концепт і його визначення є в спорідненості з певні закони фізики. закони physics думки, що середній час, коли це бере, щоб сонце рухалося від його полуденної позиції один день до його полуденної позиції днями, називається скупим сонячним днем. базове формування часу використовувало як в англійській мові, так і метричних системах є другим. це рівно . хвилини . години . дня . скупого сонячного дня.