Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

In the midst of transformation, it was clear what was being left behind, but it was not clear what lay ahead. As the Soviet Union was sliding toward the political abyss, no one, including its leader, Mikhail Gorbachev, knew what would fill the void cre¬ated by its collapse. At the time, the only thing we could be sure of was that our know¬ledge of how a Communist system worked was no longer adequate to understand new regimes that were holding free elections in order to demonstrate their break with it. It quickly became evident that our knowledge of how a neo-classical economic sys¬tem works in theory was inadequate to understand how economies in transformation were working in reality. As a Russian central banker subsequently reflected, 'Life has proved to be richer and more complex than the theoretical notions that all of us were guided by' (Johnson, 2001: 253).

По-украински

У середині перетворення, це було ясно, що є забув, але це не було ясно, що бреше попереду. Оскільки Радянський Союз ковзав у напрямі політичної безодні, ніхто, у тому числі його лідер, Михайло Горбачов, знав, що заповнить порожній cre¬ated його колапсом. У той час, тільки річ, яка ми змогли бути певними, була, ці ми знаємо¬виступ того, як Комуністична система працювала був більше не адекватним, щоб розуміти нові режими, які були такими, що утримують безкоштовні вибори для того, щоб продемонструвати їх перерву з цим. Це швидко стало очевидним це наше знання того, як нео-класична економічна система¬tem роботи теоретично був неадекватний, щоб розуміти, як економіки в перетворенні працювали фактично. Оскільки Російський центральний банкір згодом роздумував, 'Життя, виявляється, багатіше і складніше, ніж теоретичні поняття, якими все ми велися'(Джонсон, 2001: 253).