Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Багато лондонських театрів передали частину своїх зборів у фонд віднов-
лення Меморіального театру. Висока оцінка просвітницької діяльності театру
відбилася у несподівано великій сумі, що була виділена школами й коледжами
всієї країни. У відповідь правління обіцяло, що квитки для учнів у Меморіальному театрі завжди будуть продаватися за зниженими цінами. Значні суми також надійшли зі Сполучених Штатів Америки.
Розпочате через два роки після пожежі будівництво нового театру за архі-
тектурним проектом Елізабет Скотт завершилося у 1932 р. У новій будівлі
частина залу для публіки була розбита на три ізольовані блоки: галерея не стикалася з партером, а ярус відокремлювався від них обох. Коли глядачі вперше сіли в зручні крісла й озирнулися, то побачили голі стіни, приховане освітлення, просте й суворе

По-английски

Many London theatres passed part of the collections in the fund of віднов-
лення of the Memorial theatre. High estimation of elucidative activity of theatre
reflected in an unexpectedly large sum that was distinguished by schools and colleges
entire country. A rule promised in reply, that tickets for students in the Memorial theatre always would be for sale on marked-down. Handsome sums also came from the United States of America.
It is begun in two years after a fire building of new theatre after архі-
by a тектурним project Elisabeth Scott came to an end in 1932 In new building
part of hall for public was broken on three isolated blocks: a gallery did not run into an orchestra, and a tier moved away from them both. When an audience first sat down in recliners and looked around, then saw naked walls, hidden illumination simple and severe