Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

(b) We shall not give you or cause our officials to give you any directions which are
unlawful under the laws of Cyprus or any other place having jurisdiction over
the company or where such directions are to be carried out or which would give
rise to any liability by you as aforesaid;

(c) We shall make prompt payment when due, of all fees and expenses payable to
you in respect of such services which will be agreed from year to year; (In case
the agreed fee will not be settled on time, then you are free to stop offering the
services at your discretion.)

По-украински

(b) Ми не повинні давати вас або примушувати наші посадовці дати вам будь-які напрями, які є
незаконний відповідно до законів Кіпру або будь-якого іншого місця, що має юрисдикцію
компанія або де такі напрями мають здійснюватися або який дав би
підніміться до будь-якого зобов'язання близько вас як раніше сказаний;

(c) Ми повинні робити швидку оплату, коли точно, з усіх грошових зборів і витрат, що підлягають оплаті
ви що стосується таких послуг, які будуть погоджені з року в рік; (У випадку
погоджений грошовий збір не поселяється на часі, потім ви вільні, щоб перестати запропонувати
послуги з вашого розсуду.)