Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Some geologists study fossils - the remains of organisms that have lived and died on the earth. Fossils help people learn how life on earth developed.
There are two main fields of geology:
1. physical geology
2. historical geology.
Physical geology is the study of the materials that make up the earth, and the forces that shape the earth. Historical geology deals with the history of the earth. Many problems are a part of both fields, and physical and historical geology are usually studied together.

По-украински

Деякі геологи вивчають скам'янілості - залишки організмів, які мають, жили і помирали на землі. Скам'янілості допомагають людям вчитися, як життя на землі розвивалося.
Є дві головні області геології :
1. фізична геологія
2. історична геологія.
Фізична геологія - вивчення матеріалів, які виготовляють землю, і сили, які формують землю. Історична геологія має справу з історією землі. Багато проблем - частина як поля, так і фізична і історична геологія зазвичай вивчаються разом.