Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


I am good at leaning English, but I have difficulties with Maths. This year I am going
to work hard at all school subjects. What do you think of school?
This is a picture of me in my school uniform. Do you wear a uniform ?

По-украински

Я хороший в симпатизуючій англійській мові, але я маю труднощі з Математикою. Цього року я going
щоб працювати старанно в усіх темах школи. Що ви думаєте про школу?
Це картина мене в моєму обмундируванні школи . Ви носите обмундирування ?