Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The proteins are necessary to ail life, for the active pro¬toplasm in the living cells, and also,.the. nucleus, .which controls the activity of each cell', arй chiefly protein. The reproductive parts of plants as well as the actively grow¬ing portions, such as the leaves contain the greatest par!, of the protein.
In animals not only ,thc,pr.otoplasm, buн also the ceil
walls contain protein. Therefore it forms the greater part
oн I lie muscles,, the Internal organs, „ the., cartilages and
connective (issues, and also such outer' tissues" as skin,
hair, wool, feathers, najjs,-and,horns. н
Protein is one of chief constituents ol the nervous sys¬tem, and it even forms an important part of the bony ske¬leton,"giving it elasticity. The proteins are among the mosl complex of all plant or animal compounds, each molecule probably containing many thousand of atoms

По-украински

Білки потрібні до життя хвороби, для активного pro¬toplasm в живих осередках, а також,. ядро, .який управляє діяльністю кожного осередку', arй головним чином protein. Відтворювальні частини установок також як і активно вирощують¬порції лугу, як наприклад листи містять найбільший параграф!, з протеїну.
У тварин не лише,thc, pr.otoplasm, buн також покривають
стіни містять протеїн. Тому це формує велику частину
oн я брешу muscles,, Внутрішні органи "., хрящі і
єднальні (проблеми, а також такі зовнішні' тканини" як шкіра,
волосся, шерсть, пір'я, najjs, -and, роги. н
Протеїн - один з головного виборці ol нервова система¬tem, і це навіть формує важливу частину костистого ske¬leton, "даючи цьому еластичність. Білки серед mosl комплексу усієї установки або тваринних сумішей, кожна молекула ймовірно, містячи багато тисяча атомів