Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Загальна сума , на яку Покупець здійснює купівлю товару за цим договором складає 49 900.00 (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот ) гривень, включаючи ПДВ 8317.00 (вісім тисяч триста сімнадцять) гривень/

По-английски

Lump sum on that Customer carries out the purchase of commodity by this agreement makes 49 900.00 (forty nine thousands nine hundred ) hryvnyas, including VAT 8317.00 (eight thousands three hundred seventeen) hryvnyas/