Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

15.1. Payment procedures are set out in Article 4 of the Special Conditions and correspond to
one of the three options below:
Option 1: Actions with an implementation period not exceeding 12 months or where the
financing provided by the Contracting Authority does not exceed EUR 100 000
The Contracting Authority shall pay the grant to the Beneficiary in the following manner:
• pre-financing of 80% of the sum referred to in Article 3.2 of the Special
Conditions following the provisions in Article 4.3 of the Special Conditions.
• the balance within 45 days of the Contracting Authority approving the final report
in accordance with Article 15.2, accompanied by a request for payment of the
balance conforming to the model in Annex V.

По-украински

15.1. Порядки оплати визначені в Статті 4 Спеціальних Умов і відповідають
один з трьох вибору нижче:
Вибір 1: Дії з періодом виконання, що не перевищує 12 місяців або де
фінансуючи забезпечено по Повноваженню, що Укладає контракт, не перевищує EUR 100 000
Повноваження, що Укладають контракт, повинні виплатити надання Спадкоємцеві в наступній формі:
- заздалегідьфінансуючи 80f, на який сума послалася в Статті 3.2 спеціальної Пропозиції
Умови, що йдуть за умовами в Статті 4.3 Спеціальних Умов.
- баланс в межах 45 днів Повноважень, що Укладають контракт, схвалюють завершальне повідомлення
відповідно до Статті 15.2, що супроводжується запитом на оплату
balance узгодження з моделлю в Доповнення V.