Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У даній статті розглянуто основні питання які виникають при організації обліку і аудиту основних засобів на підприємствах. Виявлено та дано оцінку основним проблемам пов’язаним з недостовірною інформацією в обліку основних засобів. Наближення бухгалтерського обліку, до міжнародних стандартів вплинуло на вибір теми статті, так як правильна організація достовірної та оперативної інформації, що до обліку основних засобів є запорукою надання правдивих результатів діяльності підприємства, та має вагомий вплив на фінансово-господарську діяльність.

В данной статье рассмотрены основные вопросы которые возникают при организации учета и аудита основных средств на предприятиях. Выявлена и дана оценка основным проблемам связанным с недостоверной информацией в учете основных средств. Приближение бухгалтерского учета, к международным стандартам повлияло на выбор темы статьи, так как правильная организация достоверной и оперативной информации, что к учету основных средств является залогом

По-русски

В данной статье рассмотрены основные вопросы которые возникают при организации учета и аудита основных средств на предприятиях. Выявлена и дана оценка основным проблемам связанным с недостоверной информацией в учете основных средств. Приближение бухгалтерского учета, к международным стандартам повлияло на выбор темы статьи, так как правильная организация достоверной и оперативной информации, что к учету основных средств является залогом предоставления правдивых результатов деятельности предприятия, и имеет весомое влияние на финансово-хозяйственную деятельность.

В данной статье рассмотрены основные вопросы которые возникают при организации учета и аудита основных средств на предприятиях. Выявлена и дана оценка основным проблемам связанным с недостоверной информацией в учете основных средств. Приближение бухгалтерского учета, к международным стандартам повлияло на выбор темы статьи, так как правильная организация достоверной и оперативной информации, что к учету основных средств является залогом