Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Зілковська Л.М.,

кандидат юридичних наук, доцент

заступник декана економіко-правового факультету

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В Україні щороку проводяться парламентські слухання у Верховній Раді України з проблем формування та застосування законодавства. Проблеми із забезпеченням прав дітей в Україні настільки стали повсякденними у нашому суспільстві, що їм неодноразово присвячувалися спеціальні парламентські слухання у Верховній Раді України.

Парламентські слухання, які проводились у нашій державі, умовно можна поділити на ті, які присвячені безпосередньо розгляду проблем сімейного права, положенню дітей в сім’ї та суспільстві, і ті, які розглядаючи проблеми суспільних відносин, що входять до предмету регулювання інших галузей законодавства, торкаються забезпечення і захисту прав дітей.

Так, до першої групи можна віднести Парламентські слухання: «Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання», проведені 22 грудня 2003 р. , «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи», проведені 9 червня 2004 р. , «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона материнства та дитинства», проведені 7 червня 2005 р. , «Становище молоді в Україні», проведені 23 листопада 2005 р. , «Про становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім’ї, посилення соціального захисту дітей та

По-украински

false

false

false

false

false

false

false

false