Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У другу неділю травня, коли природа Мати виряджає свою доню Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці й радості, люди висловлюють щиру подяку материнській самопожертві і відзначають День Матері.


Кажуть, що великі люди не народжуються – їх вирощують матері. Все це факти, які тільки підтверджують, що впродовж тисячоліть, незважаючи на всі лихоліття, жінка-мати є вічним джерелом невичерпної любові та берегинею національних традицій.

У день вшанування матерів варто зупинити на мить шалений ритм життя і задуматися, чи не забули ми раптом про свою найдорожчу у світі людину. Тому що це день пам'яті про матерів цілого світу, коли віддається належне їхній праці і безкорисливій жертві задля блага своїх дітей.Вперше організувала День Матері американка із Філадельфії Анна Джарвіч у 1910 році. Після першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. Серед української громади День Матері вперше влаштував Союз українок

По-английски

In the second Sunday of May, when nature Mother dresses up the daughter Earth in the magnificent attire of spring flowers in the road of life, labour and gladness, people express sincere gratitude to maternal self-sacrifice and mark Day of Mother.


It is said that large people do not give birth - they are grown by mothers. All of it is facts that confirm only, that during millenniums, without regard to all лихоліття, a woman-mother is the eternal source of inexhaustible love and берегинею of national traditions.

In the day of celebration in honour of mothers it costs to stop on an instant the reckless rhythm of life and thoughtful, or we did not forget suddenly about the most expensive in the world man. Because it is a day of memory about the mothers of the entire world, when a due gives oneself up to their labour and unselfish victim for the sake of blessing of the children.First American organized Day of Mother from Philadelphia of Анна Джарвіч in 1910. After the first world war this holiday it was begun to mark in Sweden, Norway, Denmark, Germany, Czechoslovakia. Among Ukrainian society Day of Mother arranged Union of Ukrainians first