Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The job-search process usually begins with a general analysis of the work market for the sector that a person is hoping to enter. This is then followed by more detailed research, identifying the exact job that will be applied for. An applicant generally applies for a job either by completing an application form or by submitting a covering letter and a CV. Depending on the organisation, this can be sent by post or electronically. It is a good idea to keep the covering letter brief (one page), but it should outline why the applicant is interested in the job/company and what contribution they can make to the organisation.

По-украински

Пошуковий для роботи процес зазвичай розпочинається із загального аналізу робочого ринку для сектора, який особа сподівається ввести. Це потім завершено детальнішим дослідженням, ідентифікуючи точну роботу, для якої є застосовано. Претендент загалом звертається за роботою або завершуючи додаток формують, або представляючи супровідний лист і умовна ЦІНА. Залежно від організації, це може послати пошта або електронним способом. Це - хороша ідея, щоб тримати супровідне зведення(одна сторінка) листа, але воно повинне виділити, чому претендент зацікавлений в job/компанії і, яке вкладення вони можуть зробити до організації.