Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Оприбуткування та введення в експлуатацію об’єкта основних фондів повинно бути оформлено обов’язково актом прийомки-передачі (форма № ОС-1), тоді як його придбання оформлюється накладною або рахунком-фактурою. Тільки з моменту введення об’єкту основних засобів в експлуатацію починається відлік нарахування зносу (амортизації). Звідси можна зробити висновок, що несвоєчасне оприбуткування основних засобів призводить до недонарахування зносу і як наслідок – до перекручення залишкової вартості об’єктів та фінансових результатів діяльності

По-русски

Оприбуткування и введение в эксплуатацию объекта основных фондов должно быть оформлено обязательно актом прийомки-передачі (форма № ОС-1), тогда как его приобретение оформляется накладной или счетом-фактурой. Только с момента введения объекта основных средств в эксплуатацию начинается отсчет начисления износа (амортизация). Отсюда можно сделать вывод, что несвоевременное оприбуткування основных средств приводит к недоначислению износа и как следствие - к перекручиванию остаточной стоимости объектов и финансовых результатов деятельности