Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Історія розвитку ЕОМ.
Ми з вами говоримо про те, де і як ми використовуємо ОТ, але з чого все починалось? Історія обчислень своїм корінням сягає віків, так як і розвиток людства. Для підрахунку люди використовували власні пальці, камінці, палички, вузлики.
Потреба в пошуку розв’язання більш складних задач і як наслідок, все більш складних обчислень, поставила людину перед необхідністю знаходити способи, які б змогли їй в цьому допомогти.
Одним з перших пристроїв (V-IV ст. до н. с. )- що полегшували обчислення, можна вважати рахівницю - це переносний пристрій, що складається з дерев'яних кружечків, нанизаних на дерев'яний або металічний стержень.
З розвитком науки виникає необхідність створення більш досконалих обчислювальних пристроїв.
1642 р. 19-річний французький математик Паскаль створив першу в світі “сумуючу” машину – Паскалину –яка могла додавати і віднімати.
В 1694 році німецький математик фон Лейбніц сконструював машину, яка виконувала всі чотири арифметичні дії. в тому числі

По-русски

История развития ЭВМ.
Мы с вами говорим о том, где и как мы используем ВОТ, но с чего все начиналось? История вычислений своим корнем достигает веков, так как и развитие человечества. Для подсчета люди использовали собственные пальцы, камни, палочки, узелки.
Потребность в поиске решения более сложных задач и как следствие, все более сложных вычислений, поставила человека перед необходимостью находить способы, которые бы смогли ей в этом помочь.
Одним из первых устройств (V - IV ст. к н. с. ) - что облегчали вычисление, можно считать счеты - это переносное устройство, которое состоит из деревянных кружочков, нанизанных на деревянный или металлический стержень.
С развитием науки возникает необходимость создания более совершенных вычислительных устройств.

в 1

1642 г. 19-летний французский математик Паскаль создал первую в мире "грустящую" машину - Паскалину -яка могла добавлять и вычитать.
В 1694 году немецкий математик фон Лейбниц сконструировал машину, которая выполняла все четыре арифметических действия. в том числе