Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

If you are going to start or run a small business, you must know that one of the hardest jobs is to find money when it is really needed. Unless you have rich relatives willing to contribute, you have to do a lot of searching for those needed funds, then you have to plan for their usage, to manage and to control them. You have to find the best way to get a true feel for finance. So,

По-украински

Якщо ви збираєтеся запускати або управляти малим бізнесом, ви повинні знати, що одна з найтвердіших робіт - знайти гроші, коли це дійсно треба. Якби тільки ви мали багатих родичів, готових внести вклад, вам доведеться зробити багато ті потрібні фонди пошуку, потім вам доведеться планувати для їх використання, щоб управляти і управляти ними. Вам доведеться знайти, що кращий спосіб отримує істинне відчуття для фінансів. Так