Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Польща

Площа - 312 тис. км2. Населення - 38 млн чоловік. Столиця - Варшава.

Польща - одна з країн пост соціалістичної Європи, сучасна територія якої сформувалась після Другої світової війни. Польща - країна з вигідним економічно - географічним положенням, різноманітним господарством, розгалуженою систе­мою зовнішньоекономічних зв'язків. За останні роки економічні та політичні ре­форми дали змогу Польщі у короткий час дістати статус асоційованого члена Євросоюзу. Вигідність положення країни визначається виходом до моря та тран­зитними комунікаціями між Заходом і Сходом Європи.

Польща - республіка з президентом, що обирається строком на 5 років, та Сеймом, який виконує функції парламенту. Впливовою суспільною силою в дер­жаві є профспілки, які ще за радянських часів об'єднували 7-8 млн чоловік. Кількість політичних партій нині досягає трьох

По-английски

Poland
An area is 312 thousand км2. A population is 38 million persons. The capital is Warsaw.

Poland - one of countries post of socialistic Europe modern territory of that was formed after Second world war. Poland is a country with advantageous economically - by a geographical location, various economy, ramified систе­my external economic connections. In the last few years economic and political Re­of form was given possibility to Poland in short time to get status of the associated member of European Union. Advantage of position of country is determined by an outlet to the sea and тран­by зитними communications between the West and East of Europe.

Poland is a republic with a president that is elected for a term of 5, and Sejm that executes the functions of parliament. By influential public force in tore­to pieces жаві there are trade unions that yet in soviet time united 7-8 million persons. The amount of political parties arrives at three presently