Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ОПЫТ РАБОТЫ

ООО «ПКТБ –Ценные бумаги»

лютий 2010 – теперішній час Головний бухгалтер

- ведение первичного документооборота;

- осуществление учета договоров покупки-продажи ценных бумаг;

- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

- ведение бухгалтерского, налогового учета в венчурных фондах;

- осуществление учета договоров покупки-продажи ценных бумаг;

- ведение кадрового делопроизводства компании;

- ведение операций по зарплате сотрудников (начисление и выплата заработной платы, больничных, отпускных, компенсации отпускных, индексация ЗП.);

- осуществление подготовки и подачи установленной законодательством отчетности

- подготовка финансовой отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах) по венчурным фондам для сдачи регулярной информации в ДКЦПФР;

- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

- ведение авансовых отчетов;

- учет командировочных расходов;

- оплата банковских платежей в системе Клиент-Банк;

ООО «Компания по управлению активами

По-украински

ДОСВІД РОБОТИ

ТОВ "ПКТБ -Ценные паперу"
лютий 2010 - теперішній година Головний бухгалтер
- ведення первинного документообігу;
- здійснення обліку договорів купівлі-продажу цінних паперів;
- контроль дебіторської і кредиторської заборгованості;
- ведення бухгалтерського, податкового обліку у венчурних фондах;
- здійснення обліку договорів купівлі-продажу цінних паперів;
- ведення кадрового діловодства компанії;
- ведення операцій по зарплаті співробітників (нарахування і виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних, компенсації відпускних, індексація ЗП.);
- здійснення підготовки і подання встановленої законодавством звітності
- підготовка фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати) по венчурних фондах для здачі регулярної інформації в ДКЦПФР;

- контроль дебіторської і кредиторської заборгованості;
- ведення авансових звітів;
- облік витрат на відрядження;
- оплата банківських платежів в системі Клієнт-банк;

ТОВ "Компанія з управління активами