Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. Прапор Аляски створив 13-річний хлопчик (Прапор був розроблений в 1926 році 13-річним уродженцем Аляски
російсько-алеутсько-шведського походження Бенні Бенсоном, а в 1927 році прийнятий в якості офіційного символу Території Аляска, що стала 3 січня 1959 штатом.)

2. Військова честь у жодній країні не віддається лівою рyкой.

3. Міжнародний телефонний код Антарктиди - 672.

4. Капітан Кyк був першою людиною, чия нога стyпила на всі континенти Землі, крім Антарктиди.

5. В Австралії 50-центова монета спочатку містила срібла на сyммy в два долари.

6. Національний оркестр Монако більший, ніж його армія.

7. У пyстелі Сахара один раз - 18 лютого 1979 р. - ішов сніг.

8. Єдина країна, де за 1983 рік не зареєстровано жодного народження - Ватикан.

9. Ніл замерзав двічі - в IX і XI століттях.

10. У мові ескімосів для найменування снігу існує більше 20 слів.

11. В Італії ляльок Барбі більше, ніж канадців у Канаді.

12. У Франції закон забороняє продавати ляльки з нелюдським обличчям,

По-английски

1. The flag of Alaska was created by a 13-years-old boy(A flag was worked out in 1926 by the 13-years-old native of Alaska
Russian-aleutian-Swedish origin of Бенні Бенсоном, and in 1927 accepted as an official symbol of Territory Alaska, that became a 1959 state on January, 3.)

2. Military honour in any country does not give oneself up left рyкой.

3. International telephone code of Antarctic Continent - 672.

4. A captain Кyк was the first man, whose leg of стyпила on all continents of Earth, except Antarctic Continent.

5. In Australia a 50-cent coin at first contained silver on сyммy in two dollars.

6. The national orchestra of Monaco more than his army.

7. In пyстелі Sahara one time - on February, 18 in 1979 - it snowed.

8. Only country, where for 1983 not a single birth is registered is Vatican.

9. Nile froze twice - in IX and XI centuries.

10. In the language of eskimos for the name of snow there are more than 20 words.

11. In Italy of dolls of Барбі more than Canadians in Canada.

12. In France a law forbids to sell dolls with a superhuman face