Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

He turned to the left and marched along at a good pace without once turning his head. Two shadows stole from a doorway and followed noiselessly. Pursuers and pursued vanished into the night. Olga Demiroff spoke.
"He will get back safely," she said. "You need not fear—or hope—whichever it is."
"Why do you think he will be safe?" asked Krassnine curiously.
"A man who has made as much money as he has could not possibly be a fool," said Olga. "And talking of money——"

По-украински

Він повернув вліво і марширував в хорошому темпі без одного разу, закрутивши голову. Дві тіні вкрали від дверного отвору і слідували безшумно. Переслідувачі і переслідував зникає в ночі. Спиця Ольги Demiroff.
"Він повернеться безпечно," говорила вона. "Вам не треба боятися-або сподіватися-що б завгодно це не було".
"Чому ви думаєте, що він буде безпечний"? запитаний Krassnine цікаво.
"Чоловік, який заробив так багато грошей, як він має, не зміг можливо бути дурнем," повідомила Ольга. "І кажучи грошей--"