Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

the importance of making your stock flat and true with 90 degree corners
the difference between a jointer and a planer and what they can do for you
the skills that take you from rough lumber to accurate lumber, one step at a time
how to deal with concave boards
how to deal with convex boards
how to deal with twisted boards
how wood naturally moves when it is machined and how to deal with it
how to read the growth rings and medullary rays of a board to avoid tear-out
how to arrange boards in a panel for optimal stability and aesthetics
how to improve edge-joints just prior to your panel glue-up
edge-gluing procedure to keep panels flat and true

По-украински

важливість створення вашої наявної напоготів квартири і істинний з 90 кутами градуса
різниця між фуганком і верстатом і що вони можуть зробити для вас
навички, які беруть вас з грубого лісоматеріалу до точного лісоматеріалу, один крок за один раз
як мати справу з увігнутими правліннями
як мати справу з опуклими правліннями
як мати справу з крученими правліннями
який лісовий природно рухається, коли це піддано механічній обробці і як мати справу з цим
як читати зростання дзвонить і мозкові промені правління, щоб уникати tear-out
як влаштувати правління в групі для оптимальної стабільності і естетики
як поліпшити з'єднання краю тільки раніше вашого групового клейового верху
просуватися-клеївши процедуру, щоб тримати групи плоско і істинний