Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОМРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ООН
на соискание Государственной премии Украины
в области науки и техники
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ СТИМУЛЯЦИИ И
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР

РЕФЕРАТ
Коллектив авторов:
ТУЧНЫЙ ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ – Ph D., академик МАИ президент
Южного филиала Отделения промышленной радиоэлектроники
Международной академии информатизации при ООН
ГОРОВАЯ ТАМАРА КАРНЕЕВНА - академик УААН, д. с/х. наук, главный
научный сотрудник НИИ овощебахчевых культур УААН Харьковской области
ГАВРИЛЮК НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ – академик УААН, д. с/х. наук,
заместитель директора института

По-украински

ПІВДЕННА ФІЛІЯ ВІДДІЛЕННЯ ПРОМРАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
МІЖНАРОДНІЙ АКАДЕМІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРИ ООН
на здобуття Державної премії України
у галузі науки і техніки
РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДПОСІВНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ І
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
КУЛЬТУР

РЕФЕРАТ
Колектив авторів :
ОГРЯДНИЙ ВОЛОДИМИР ПЛАТОНОВИЧ - Ph D., академік ТРАВЕНЬ президент
Південної філії Відділення промислової радіоелектроніки
Міжнародній академії інформатизації при ООН
ГОРОВАЯ ТАМАРА КАРНЕЕВНА - академік УААН, д. з/х. наук, головний
науковий співробітник НДІ овощебахчевых культур УААН Харківської області
ГАВРИЛЮК МИКОЛА МИКИТИЧ - академік УААН, д. з/х. наук,
заступник директора інституту