Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

- в сторону увеличении по достижении Предпринимателем выдающихся результатов по увеличению продаж Товаров Предприятия и по иным основаниям, в соответствии с критериями, которые определяются Предприятием;
- в сторону уменьшения на сумму налогов (сборов), иных обязательных платежей, которые согласно действующему законодательству обязано начислить (уплатить) Предприятие в связи с начислением (выплатой) вознаграждения Предпринимателю;
- в сторону уменьшения в других случаях, предусмотренных Договором и/или "Общих условиях определения вознаграждения предпринимателей

По-украински

- убік збільшенні після досягнення Підприємцем видатних результатів по збільшенню продажів Товарів Підприємства і по інших підставах, відповідно до критеріїв, які визначаються Підприємством;
- у бік зменшення на суму податків(зборів), інших обов'язкових платежів, які згідно з чинним законодавством зобов'язано нарахувати(сплатити) Підприємство у зв'язку з нарахуванням(виплатою) винагороди Підприємцеві;
- у бік зменшення в інших випадках, передбачених Договором і/або "Загальних умовах визначення винагороди підприємців