Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски


Mark Scott is an environmental activist that is a person who is actively trying to seve the Earth by geting involved in what is happeningin the woulg

По-украински

Відмітьте Скотта - екологічний активіст, який особа, яка активно пробує до seve, Земля geting залучила в те, що, є happeningin woulg