Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Думаю в том, что все ответы градостроителям, проектировщикам и даже пожарникам основаны в мировой практике на экспериментах в аэродинамической трубе. Предвидя возражения, что в России имеются аэродинамические трубы, следует указать на принципиальные отличия технических характеристик и возможностей имеющихся труб от тех, что нужны и используются при экспериментах в США, Европе и Азии для продувки моделей высотных зданий и городских территорий. Определение распространения давление ветра на здания в пограничном слое стало в этих странах национальным и международным

По-украински

Думаю в тому, що усі відповіді містобудівникам, проектувальникам і навіть пожежникам засновані у світовій практиці на експериментах в аеродинамічній трубі. Передбачаючи заперечення, що в Росії є аеродинамічні труби, слід вказати на принципові відмінності технічних характеристик і можливостей наявних труб від тих, що потрібні і використовуються при експериментах в США, Європі і Азії для продування моделей висотних будівель і міських територій. Визначення поширення тиск вітру на будівлі в пограничному шарі став в цих країнах національним і міжнародним