Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Комплекс АСДК-Б являє собою стаціонарний комплекс телеметричної апаратури, розташованої на узбіччі залізничного полотна, та призначеної для виявлення перегрітих буксових вузлів рухомого складу, який нею контролюється, передачі до станції та реєстрації інформації про кількість та розташування таких буксових вузлів у поїзді, що прослідував. Крім того, комплекс АСДК-Б забезпечує підключення додаткових пристроїв (наприклад, охорона приміщення, пожежна сигналізація, повідомлення про наближення поїзда, сигнальний світловий покажчик V, мовний інформатор). В апаратурі комплексу
АСДК-Б використовується мікропроцесорна техніка, що дає можливість розширити функціональні можливості комплексу шляхом модифікації прикладного програмного забезпечення та підключення додаткових датчиків, а також використовувати апаратуру комплексу АСДК-Б для створення розподілених систем збору та обробки інформації, інтегрування її в систему диспетчерської

По-русски

Комплекс АСДК-Б являет собой стационарный комплекс телеметрической аппаратуры, расположенной на обочине железнодорожного полотна, и предназначенной для выявления перегретых буксових узлов подвижного состава, который ею контролируется, передачи к станции и регистрации информации о количестве и расположении таких буксових узлов в поезде, что прослідував. Кроме того, комплекс АСДК-Б обеспечивает подключение дополнительных устройств (например, охрана помещения, пожарная сигнализация, сообщение о приближении поезда, сигнальный световой указатель V, языковой информатор). В аппаратуре комплекса
АСДК-Б используется микропроцессорная техника, которая дает возможность расширить функциональные возможности комплекса путем модификации прикладного программного обеспечения и подключения дополнительных датчиков, а также использовать аппаратуру комплекса АСДК-Б для создания распределенных систем сбора и обработки информации, интегрирования ее в систему диспетчерской