Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

It is clear from this argument that the nature of a commodity remains the same, but its utility changes. This change indicates that a special relationship exists between goods and services on the one hand, and a consumer and his money on the other hand. The consumer's desire for a commodity tends to diminish as he buys more units of that commodity. Economists call this tendency the Law of Diminishing Marginal Utility.

По-украински

Це ясно від цього аргументу, що природа продукту залишається тією ж, але його корисні зміни. Ця зміна вказує, що спеціальні стосунки існують між товарами і послугами з одного боку, і споживач і його гроші з іншого боку. Споживче бажання продукту прагне зменшити, оскільки він купує більше одиниць цього продукту. Економісти називають цю тенденцію Законом Зменшення Граничної Корисності.