Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Сформулювавши мету, приступають до збору необхідної інформації, звертаючись до будь-яких джерел, в тому числі і наукових досліджень. На базі отриманої інформації складається завдання на проектування. На цій стадії велику роль відіграють принципово нові ідеї, котрі розкривають шляхи більш ефективного здійснення накреслених цілей. На завершальній стадії проектування приймається рішення. Вони виступають у вигляді конкретної програми дій.

По-русски

Сформулировав цель, приступают к сбору необходимой информации, обращаясь к любым источникам, в том числе и научным исследованиям. На базе полученной информации складывается задание на проектирование. На этой стадии большую роль играют принципиально новые идеи, которые раскрывают пути более эффективного осуществления начерченных целей. На завершающей стадии проектирование принимается решение. Они выступают в виде конкретной программы действий.