Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The first computers - Ideas, concepts and machines
The section of the exhibition entitled "The first computers - Ideas, concepts and machines" consists of a large showcase with original parts of the Harvard Mark I and Model V relay computers, as well as a display board illustrating the history of computers from 1935 to 1955.

По-украински

Перші комп'ютери - Ідеї, концепти і машини
Секція виставки назвала "перші комп'ютери - Ідеї, концепти і машини" складається з великої вітрини з оригінальними частинами Гарварду Відмічають я і Зразкові естафетні комп'ютери V, також як і правління показу, що ілюструє історію комп'ютерів з 1935 до 1955.