Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

шосту статті 2 виключено на підставі Закону № 4915-VI від 07.06.2012}

Стаття 3. Особливості застосування законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи

1. При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день прийняття митної декларації органом доходів і зборів України.

2. У разі якщо законодавством України передбачена можливість виконання митних формальностей без подання митної декларації, застосовуються норми законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, чинні на день виконання таких формальностей.

3. Норми законів України, які пом’якшують або скасовують відповідальність особи за порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну дію в часі, тобто їх норми

По-русски

шестую статье 2 исключено на основании Закона № 4915 - VI от 07.06.2012}

Статья 3. Особенности применения законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела

1. При осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются через таможенную границу Украины, применяются исключительно нормы законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела, действующие на день принятия таможенной декларации органом доходов и собраний Украины.

2. В случае, если законодательством Украины предусмотренная возможность выполнения таможенных формальностей без представления таможенной декларации, применяются нормы законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам государственного таможенного дела, действующие на день выполнения таких формальностей.

3. Нормы законов Украины, которые смягчают или отменяют ответственность лица за нарушения таможенных правил, предусмотренные этим Кодексом, имеют обратное действие во времени, то есть их нормы