Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Затверджено

Протокол Правління ВАТ АБ “Укргазбанк”

“___” _______________ 2006 р. № _______

Голова Правління

_________________________ Ляшко В.П.

Внутрішнє Положення

Про порядок відкриття, переоформлення та закриття Фізичним особам поточних та вкладних (депозитних) рахунків в ВАТ АБ “Укргазбанк”

м. Київ 2006 р.

Зміст

Розділ I Загальні положення 4

Перелік нормативних документів 4

Глосарій 5

До поточних рахунків належать 6

До вкладних (депозитних) рахунків відносяться 6

Встановлення функцій та прав відповідальним виконавцям та уповноваженим особам ВАТ АБ “Укргазбанк” щодо відкриття, закриття та переоформлення рахунків Клієнта 7

Нотаріальне засвідчення документів і копій документів 8

Надання офіційних документів, які складені на території іноземної держави 8

Засвідчення уповноваженою особою ВАТ АБ “Укргазбанк” копії документів Клієнта 9

Основні вимоги щодо оформлення ВАТ АБ “Укргазбанк” Заяви про відкриття поточного рахунку в частині

По-русски

Утверждено
Протокол Правления ОАО АБ "Укргазбанк"

в 1

"___" _______________ 2006 г. № _______
Председатель Правления
_________________________ Ляшко В.П.

Внутреннее Положение


О порядке открытия, переоформления и закрытия Физическим лицам текущих и вкладных (депозитных) счетов в ОАО АБ "Укргазбанк"


м. Киев в 2006 г.


Содержание

Раздел I Общие положения 4
Перечень нормативных документов 4
Глоссарий 5
К текущим счетам принадлежат 6
К вкладным (депозитных) счетам относятся 6
Установление функций и прав ответственным исполнителям и уполномоченным лицам ОАО АБ "Укргазбанк" относительно открытия, закрытия и переоформления счетов Клиента 7
Нотариальное засвидетельствование документов и копий документов 8
Предоставление официальных документов, которые составлены на территории иностранного государства 8
Засвидетельствование уполномоченным лицом ОАО АБ "Укргазбанк" копии документов Клиента 9
Основные требования относительно оформления ОАО АБ "Укргазбанк" Заявления об открытии текущего счета в части