Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

How often has each of us seen something happen while with another person and much to our disappointment we each come away from the event with a different recollection? The cumulative effect of our life experiences creates in each of us a lens through which we observe what goes on around us. This lens focuses our attention on particular aspects of what we see. Society passes principles and values to future generations through Customs, Traditions and Rituals that mold this lens through which we view our lives and shape our opinions. Throughout history, cultures have passed their Family Values to future generations by these means.

По-украински

Як часто має кожного з нас бачать що-небудь трапляються, поки з іншою особою і багато на наше розчарування ми кожні приходять далеке від подія з різним спогадом? Кумулятивний ефект нашого життя досвідчений створює в кожному з нас лінза, через яку ми спостерігаємо, що триває навколо нас. Ця лінза концентрує нашу увагу на специфічних аспектах того, що ми бачимо. Суспільство передає принципи і цінності до майбутніх поколінь через Митницю, Традиції і Ритуали, які формують цю лінзу, через яку ми розглядаємо свої життя і формуємо наші думки. Впродовж історії, культури мають передавав їх Сімейні Цінності до майбутніх поколінь цими засобами.