Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

?, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України; утворенням, реорганізацією та ліквідацією міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; призначенням на посади та звільненням із посад вищого командування Збройних сил України, інших військових формувань; здійсненням керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави; керівництвом роботою Ради національної безпеки та оборони України; прийняттям у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану.

По-русски

Председатели Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины; образованием, реорганизацией и ликвидацией министерств и других центральных органов исполнительной власти; назначением на должности и освобождением из должностей высшего командования Вооруженных сил Украины, других военных формирований; осуществлением руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства; руководством работой Совета национальной безопасности и обороны Украины; принятием в случае необходимости решения о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения.