Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

The Tate Gallery in Millmank has a collection complementary to that of the National Gallery, for it presents modern masters of England and France. Its collection of French Impressionists is outstanding, and there are some fine examples of modern sculpture.

The Victoria and Albert Museum in Brompton Road has a splendid collection mainly of the applied arts, of all countries and periods, also a new Costume Court, and many exhibits of interest to any student of the visual arts.

There are great treasures dispersed in private collections throughout the country, the Queen's collection is the most valuable among them.

По-украински

Галерея Tate в Millmank має колекцію, додаткову до того Національна Галерея, бо це подарувало сучасних майстрів Англії і Франції. Його колекція Французьких Імпресіоністів видатна, і є деякі прекрасні приклади сучасної скульптури.

Вікторія і Альберт Museum в Дорозі Brompton має розкішну колекцію головним чином прикладних мистецтв, з усіх країн і періодів, також новий Костюмований Суд, і багато експонатів інтересу до будь-якого студента візуальних мистецтв.

Є великі скарби, розігнані в приватних колекціях впродовж країни, колекція Королеви є найціннішою серед них.