Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

" The arrival of oxygen had a massive effect on metabolic innovation," says molecular ecologist Paul Falkowski of Rutgers University, noting that the gas appears to facilitate more than 1,000 metabolic reactions unsees among anaerobes.
Without an oxygen - instigated spate of biochemical evolution like this, Raymond suggests, life on Ears might still be single-celled.

По-украински

" Прибуття кисню мало масивний ефект на метаболічному нововведенні," повідомляє молекулярний еколог Поль Falkowski Університету Rutgers, відмічаючи, що газ, здається, полегшує більш ніж 1,000 метаболічних реакцій не дивиться серед анаеробів.
Без кисню - провокував потік біохімічної еволюції подібно до цього, Раймонд пропонує, життя на Вухах, можливо, все ще було б одноклітинним.