Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

Here is one of those traditions.
Every year a large number of old cars drive to Hyde Park in London to take part in the run. Among the cars there are those which were made at the beginning of the century. The run takes place on the first Sunday in November. It begins at eight o\'clock in the morning from Hyde Park. Some cars look very funny. The drivers are dressed in the clothes of of the time the cars were made. The oldest cars drive in front. The run is not a competition, but a demonstration of cars of all models.
Some cars come to Brighton, which is about a hundred kilometres from London, only late in the evening; others don\'t get they have to shop on the way.

По-украински

Ось - одна з тих традицій.
Щороку великий ряд старих автомобілів стада в Hyde_Park в Лондоні, щоб взяти участь в пробіг. Серед автомобілів є ті, які були зроблені на початку століття. Пробіг має місце на першій неділі в листопаді. Це починається у восьми o\'годинник уранці з Hyde_Park. Деякі автомобілі виглядають дуже забавними. Водії апретують в одязі часу, коли автомобілі були зроблені. Найстаріші автомобілі стада у фасаді. Пробіг - не змагання, але демонстрація автомобілів усіх моделей.
Деякі автомобілі прибувають у Брайтон, який про сотню кілометрів з Лондона, тільки пізно увечері; інші надівають\'t отримують, їм доведеться купити в дорозі.