Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

План
1. Лица и объекты, которые пользуются защитой
2. Жертвы войны
3. Вооруженный конфликт и его развитие
4. Подготовительные мероприятия
5. Действия посредников
6. Защита общего характера
7. Лица и объекты, которые пользуются особой защитой
8. Репрессалии
9. Репатриация и освобождение лиц и объектов
10. Исчезнувшие без вести и погибшие

По-украински

План
1. Обличчя і об'єкти, які користуються захистом
2. Жертви війни
3. Озброєний конфлікт і його розвиток
4. Підготовчі заходи
5. Дії посередників
6. Захист загального характеру
7. Обличчя і об'єкти, які користуються особливим захистом
8. Репресалії
9. Репатріація і звільнення осіб і об'єктів
10. Зниклі без вісті і загиблі