Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ВИНАХІДНИКИ "КОКА-КОЛИ", КАРАОКЕ І "МИШІ" НЕ ЗАРОБИЛИ НІ КОПІЙКИ

Серед нас є мізки, які постійно щось вигадують і винаходять, прагнучи удосконалити наше життя. Великі і малі винаходи, великі та не дуже: від нового способу заклеювати картонні коробки до універсальних ліків від застуди. Є винаходи, які змінили світ і планету Земля, „що живуть" майже у кожному будинку. Їх творці багаті, забезпечені відсотками від продажів своїх дітищ і знаходяться у верхніх рядках рейтингу мільярдерів журналу "Форбс"? Не завжди. Виявляється, деякі масштабні і знакові винаходи були в буквальному розумінні "даровані" людству: їх автори просто не запатентували плоди своїх праць, і в результаті не заробили на них жодної копійки.

Караоке по-японськи

Без караоке важко уявити собі зараз індустрію розваг. Нехитру установку можна знайти в будь-якому хоча б як поважаючому себе барі, у саунах і розважальних центрах, по всьому світу існують спеціальні бари для любителів блиснути вокальниою майстерністю і

По-английски

The INVENTORS of "COCA-COLA", КАРАОКЕ And "MOUSE" did not EARN not COPECK

In our midst there are brains that constantly something is invented and invent, aiming to perfect our life. Large and small inventions large and not very much : from a new method to glue up binary codes to universal medications from a cold. There are inventions that changed the world and planet Earth, "that live" almost in every house. Are their creators rich, provided with percents from the sales of the offspring and are in the overhead lines of rating of multimillionaires of magazine "Форбс"? Not always. It appears, some scale and sign inventions were interpreted literally "received" as a gift to humanity: their authors did not simply patent the garden-stuffs of the labours, and as a result did not earn not a single copeck on them.

Караоке Japanese

Without караоке it is difficult to imagine now industry of entertainments. The simple setting can be found in any even as a respecting itself bar, in saunas and entertaining centers, all over the world there are the special bars for amateurs to flash вокальниою trade and