Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

4. Monopoly behaviors of Multinational Corporations
In some industries, MNCs have obtained dominant market position in China. According to a report from State Administration of Industry and Commerce(SAIC) in 2003, Microsoft enjoy 95% market share of computer operating system ; Nokia and Motorola take up for 70% of china's mobile phone market; Sony has 18% of camera market. The report also indicates the abuse of dominant market position and price discrimination from MNCs in China.
5 Government's Dilemma: Conflict between Industrial Policy and Competition Policy

По-украински

4. Монополістична поведінка Транснаціональних Корпорацій
У деякій промисловості, MNCs отримали домінуючу ринкову позицію в Китаї. Згідно з повідомленням від Державного Управління Промисловості і Торгівлі(SAIC) в 2003, Microsoft насолоджуються 95arket розділяють обчислювальної операційної системи ; Nokia і Motorola піднімають для 70f china мобільний телефонний ринок; Sony має 18f ринок камери. Повідомлення також вказує зловживання домінуючою ринковою позицією і ціновою дискримінацією від MNCs в Китаї.
5 Дилема Уряду : Конфліктують між Індустріальною Політикою і Політикою Змагання