Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

10. Changes in the Labor Force The shift in the labor force from mainly manufacturing to mainly service industries is one of the changes that affects the distribution of poverty. 11. 12. When manufacturing jobs were plentiful, even relatively low-skilled workers were able to earn a good wage.

По-украински

10. Зміни в робочій Силі Змушують переміщення в робочу силу змушують головним чином, роблячи, щоб головним чином обслуговувати промисловість - одно зі змін це впливає на поширення бідності. 11. 12. Коли виробничі роботи були щедрі, навіть відносно низько-кваліфіковані працівники були працездатні хороша заробітна плата.