Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

Iсторія Вінничини
Вінниччина - це частина подільського краю, історія якого розпочинається ще в ХІІ столітті, коли північна частина сучасної Вінницької області входила до складу так званої Болохівської землі. В часи монголо-татарської навали вперше з’являється назва Поділля.

Після битви на Синіх Водах (1362 р.) Поділля входить до складу великого князівства Литовського як окрема адміністративна одиниця - Подільська земля. До 1363 року відносяться перші згадки про місто Вінницю, як литовську фортецю. У 1566 році було створено Брацлавське воєводство у складі трьох повітів - Брацлавського, Вінницького і Звенигородського. За Люблінською унією 1569 року Брацлавське воєводство відійшло до Речі Посполитої.

На Подільській землі формувались і вели національно-визвольну боротьбу полки під проводом Богдана Хмельницького та Івана Богуна, Данила Нечая і Максима Кривоноса. Вінниччина була ареною гайдамаччини і Коліївщини на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Гонтою.

Після другого поділу

Англійською

Iсторія of Вінничини
Вінниччина is part of the Podolsk edge history of that begins as early as ХІІ century, when north part of the modern Vinnytsya area entered in the complement of so-called Болохівської of earth. In the days of монголо-татарської invasion the name of Поділля appears first.

After a battle on Blue Waters (in 1362) of Поділля enters in the complement of great duchy Lithuanian as separate administrative unit is Podolsk earth. 1363 to the first mentions belong about a city Vinnytsya, as the Lithuanian fortress. In 1566 it was created Брацлавське province in composition three districts - Брацлавського, Vinnytsya and Звенигородського. After Люблінською унією of 1569 of Брацлавське a province stepped back by the way Посполитої.

On Podolsk earth was formed and conducted a national liberation fight regiments under the direction of Bohdan Khmelnytskyi and Ivan Богуна, Danylo Нечая and Maksym Кривоноса. Вінниччина was the arena of haydamak and Коліївщини at the head with Maksym Залізняком and Ivan Гонтою.

After the second division