Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською


У статті розкрито поняття: «толерантність етнічна», «культура міжетнічного спілкування», «полікультурність», «полікультурне виховання», «розуміння», «визнання», «прийняття». Обґрунтовано актуальність їх впровадження і застосування у сучасній шкільній системі. Розкрито особливості формування етнічної толерантності у молодого покоління.
Ключові слова: толерантність, культура, міжетнічне спілкування, особистість, суспільство, молодіжне середовище.

Англійською

In the article a concept is exposed: "tolerance is ethnic", "culture of міжетнічного commonunication", "multiculturalness", "multicultural education", "understanding", "confession", "acceptance". Actuality of their introduction and application is reasonable in the modern school system. The features of forming of ethnic tolerance are exposed at the young generation.
keywords: tolerance, culture, міжетнічне commonunication, personality, society, youth environment.