Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською

people all over the world are fond of sports and games. Sport and physical

Російською

люди по всему миру нежны от спорта и игр. Спорт и физический