Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською

In order to live people must have food and cloting,housing and other material means of life
The students must take the examinations in Mathematics this session
in the process of their life people have to enter into the production relations
Did you have to explain that notion to him again?
We shall have to get this article
he is to make his report at the next seminar
the lectures are to be illustrsted by the documentary films
the students were to come for the consultation at 5
your friend was ill during the term, you ought to help him to prepare for the exams

Українською

Для того, щоб прожити людей повинен мати їжу і cloting, заселяючи і інший матеріальний засіб життя
Студенти повинні узяти огляди в Математиці ця сесія
в процесі їх життєвих людей доводяться вступити у виробничі відносини
Вам довелося пояснити, що поняття до нього знову?
Нам доведеться отримати цю статтю
він - кинутися його повідомлення на наступний семінар
лекції мають бути illustrsted документальними фільмами
студенти мали зайти за консультацією в 5
ваш друг був хворий впродовж терміну, ви повинні допомогти йому, щоб готуватися для іспитів