Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

Марк Твен ріс за існування рабства, серед негрів-невільників, бачив розправи над ними і чисельні втечі, які закінчувалися вбивством непокірних. Саме тому його герой Том Сойєр іноді бешкетує разом із негренятком Джимом, який працює в тітки Поллі, навчається в якогось негра свистіти, немов птах. А Гек товаришує із неграми, ті навіть підгодовують хлопчика, а він віддячує їм роботою.
Багато з епізодів книжки хочеться читати і перечитувати по декілька разів. Наприклад. історію з пошуками скарбу. Або історію закоханості Тома у Беккі Тетчер. Або як Том і Гек лікували бородавки...
«Том Сойєр» це цікаві і безтурботні пригоди, а от «Гекльберрі Фінн» це зовсім неромантичні «мандри», під час яких герої стикаються із людською несправедливістю, злістю, мстивістю, ненавистю. Проте ця книжка для мене навіть цікавіша, ніж про Тома. Гек викликає не захоплення і цікавість, як Том, а справжнє співчуття, бажання допомогти. І хоча обидва хлопчики живуть в одній і тій самій країні, Том живе серед рівних

Англійською

Mark Твен grew for existence of slavery, among negroes-slaves, saw violences above them and numeral escapes that ended with murder of rebellious. For this reason his hero Tom Сойєр sometimes behaves on together with a black child by Jim, that works in the aunts of Polly, studies for some negro to whistle, as if a bird. And Гек is friends with by negroes, those feed up a boy even, and he thanks you to them work.
Many from the episodes of book it is desirable to read and re-read on a few one times. For example. history with the searches of treasure. Or history of amorousness of Тома in Беккі of Thatcher. Or as Tom and Гек treated warts...
"Tom Сойєр" it interesting and carefree adventures, and here "Гекльберрі Finn" it quite unromantic "wandering", during that heroes run into a human injustice, malice, vindictiveness, hatred. However this book for me even more interesting, than about Тома. Гек enraptures not and curiosity, as Tom, and the real sympathy, desire to help. And although both boys live in a the same country, Tom lives among even