Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Англійською

• are quick to invest in the development of new products, market techniques and methods of production and distribution.
• Do you agree with the given characteristics of the Ukrainian managers? What other characteristics can you add?

Українською

- поспішають інвестувати в розвиток нової продукції, ринкової техніки і методів виробництва і дистрибуції.
- ви погоджуєтеся з цими характеристиками Українських менеджерів? Що інші характеристики можете ви додати?