Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Російською

Последние, однако, не имеют сколько-нибудь определяющего значения, так как сами по себе литературные и музыкальные произведения могут храниться в памяти людей. Пока существовали произведения только народной литературы и народной музыки и пока они без записей передавались путем устного предания, реальность произведений литературы и музыки была чисто духовной реальностью.

Українською

Останні, проте, не мають скільки-небудь визначального значення, оскільки самі по собі літературні і музичні твори можуть зберігатися в пам'яті людей. Поки існували твори тільки народної літератури і народної музики і доки вони без записів передавалися шляхом усного переказу, реальність творів літератури і музики була чисто духовною реальністю. Поза сумнівом, і тепер, коли значення цих культурних благ пов'язане з устаткуванням такого матеріально-технічного елементу, як книжкову справу, вони представляють з себе по перевазі щось чисте